Hệ Thống Cửa Hàng trên Toàn quốc:

Cửa Hàng Tại Tầng 1 và Tầng 2 Big C – Vinh : Đường Trần Phú, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Cửa Hàng Tại Tầng 1 – Vincom Hạ Long :

Cửa hàng Tại Tầng 1 – Big C Hải Phòng

Cửa Hàng Tại Tầng 1 BigC Đà Nẵng

Cửa Hàng Tại Tầng 1 Coop Mart đà Nẵng

Cửa Hàng Tại Big C Huế

Cửa Hàng Tại Big C Quy Nhơn

Cửa Hàng Tại VinCom Đồng Tháp

Cửa Hàng Tại Big C Thăng Long – Hà Nội

Cửa Hàng Tại Big C Tân Hiệp – Đồng Nai

Cửa Hàng Tại Big C Long Thành – Đông Nai